Suomen kielenhuolto Osa 1 (hybrid program)

Suomen kielenhuolto Osa 1 (hybrid program)

Regular price
€431,00 excl. VAT
Sale price
€431,00 excl. VAT

Study Finnish language reviewing with digital material and with support from an experienced language trainer!


Four hours of self-study material plus four language training sessions

It pays to invest in studying language reviewing with our combined digital self-study program and trainer-led sessions. You will learn about the different aspects of language reviewing and will develop confidence in your Finnish-language writing skills. 

Study at your own pace with our motivating digital material. You will also receive personal support from an experienced language trainer.

Each course includes a web-based language course where you can use and consolidate what you have learned.

 

The four-hour self-study materials includes the following modules:

1. Iso ja pieni alkukirjain

 • Isoalkukirjain
 • Pieni alkukirjain


2. Yhdyssanat ja sanaliitot

 • Yhdyssanasääntöjä
 • Yhdysmerkin käyttö


3. Vierassanat

 • Erityislainat
 • Päätteen liittäminen erityislainoihin
 • Sitaattilainat
 • Vierassanat


4. Lyhenteet

 • Lyhenneryhmät
 • Isot vai pienet kirjaimet?
 • Lyhenteiden taivuttaminen
 • Lyhenteisiin liitettävät päätteet


5. Numeroilmaukset

 • Numeroin vain kirjaimin
 • Päätteen lisääminen numeroilmauksiin
 • Päätteen lisääminen järjestyslukuun
 • Partitiivin pääte lukuilmauksissa
 • Numeroilmauksien merkintään liittyviä käytäntöjä
 • Määräajat


6. Välimerkit

 • Piste
 • Pilkku
 • Lauseiden välinen pilkku
 • Poikkeuksia pilkun käyttöön
 • Lauseenosien välinen pilkku
 • Kaksoispiste
 • Puolipiste
 • Yhdysmerkki
 • Ajatusviiva
 • Lainausmerkki
 • Heittomerkki
 • Erikoismerkit


7. Asiakirjat

 • Kirjallinen viestintä
 • Sähköpostiviesti
 • Sähköpostin laatimisperiaatteita
 • Vakioasemointi
 • Kentät
 • Päiväys
 • Allekirjoitus
 • Sähköinen allekirjoitus
 • Vapaa asemointi
 • Luettavuus
 • Selkokielen tuntomerkit
 • Silmäiltävyys
 • Raportti
 • Muistio
 • Sopimusasiakirjat
 • Kutsu
 • Tiedotteet
 • Saate


The self-study material includes:

 • More than 70 texts related to language reviewing, including instructions on spelling, declension and writing various types of documents
 • More than 70 digital exercises to test what you have learned
 • Over 10 downloadable guides for you to keep

  You will have free access to the self-study material for 90 days from the date of purchase through our learning platform. You can book four online lessons at your convenience through our easy-to-use reservation system within 90 days of the date of purchase.