Interaction Skills for Teamwork (itseopiskeluohjelma)

Interaction Skills for Teamwork (itseopiskeluohjelma)

Normaali hinta
€63,00 pl. alv
Myyntihinta
€63,00 pl. alv

Kieli: Englanti
Tyyppi ja laajuus: itseopiskeluohjelma, 4 tuntia

Miten olla hyvä kollega?

Tutustu työyhteisötaitoihin, joita tarvitset missä tahansa työpaikassa. Voit opiskella omassa tahdissasi inspiroivan digimateriaalin avulla.

Ohjelman neljä tunnin mittaista kurssia kattavat tärkeimmät työyhteisötaidot kielivinkkien, hyödyllisten fraasien, videoiden, animaatioiden ja vuoropuheluiden muodossa. Vahvista taitojasi ja testaa opittuja asioita tehtävien, skenaarioiden ja harjoitusten avulla.

Moduulit:

1. Representing Your Company

  • Tapasi toimia yrityksesi edustajana vaikuttaa merkittävästi siihen, millä tavalla sinuun ja työnantajaasi suhtaudutaan sekä verkossa että kasvokkaisviestinnässä. Monenlaiset tekijät vaikuttavat: miten esittelet itsesi ja kollegasi työhön liittyvissä tilanteissa, miten esiinnyt, miten käytät ääntäsi ja millainen ilme kasvoillasi on. Opi antamaan itsestäsi ja työnantajastasi kaikissa tilanteissa osaava ja miellyttävä vaikutelma – samalla kehität myös henkilökohtaista brändiäsi.

2. Understanding Emotional Intelligence

  • Työelämässä menestyminen perustuu usein älykkyyteen, luovuuteen tai ammatilliseen osaamiseen. Todellinen erottautuminen edellyttää kuitenkin myös tunneälytaitoja ja niiden kehittämistä. Tässä moduulissa tulet tietoiseksi tunteistasi, arvoistasi ja uskomuksistasi ja opettelet säätelemään tunneilmaisuasi ja kehittämään työmotivaatiota. Opit myös hyödyntämään empatia- ja ihmistaitojasi työyhteisön sosiaalisessa verkostossa.

3. Facilitating Change

  • Nykypäivän työelämä on jatkuvaa muutosta. Siksi tehokas muutoksen hallinta ja johtaminen ovat välttämättömiä taitoja jokaiselle. Tämän kurssin aikana opit muutoksen edistämiseen tarvittavia taitoja ja strategioita, joiden avulla torjut muutosvastarintaa erilaisissa kulttuureissa. Myös muutosten vaikutuksia ihmisten arkipäiväiseen työntekoon käsitellään.

4. Coaching Employees

  • Valmentava johtaminen auttaa yritystä vähentämään henkilöstön vaihtuvuutta ja parantamaan suorituksia. Tämän kurssin aikana opit olemaan työpaikkasi valmentaja, jonka johtamistaidon ja kielellisen ilmaisukyvyn ansiosta tiimisi jäsenet tekevät parasta mahdollista tulosta.

Neljä tuntia itseopiskelumateriaalia, joka sisältää animaatioita, infograafeja, hyödyllisiä fraaseja ja aktivoivia harjoituksia. Voit ladata itsellesi myös PDF-tiivistelmän tärkeimmistä sisällöistä. Opiskelumateriaali on vapaasti saatavana 90 päivän ajan ostopäivästä.