Working English: Gender Equality

Working English: Gender Equality

Normaali hinta
€18,00 pl. alv
Myyntihinta
€18,00 pl. alv

Tämä 60 minuuttia kestävä kurssi perehdyttää sukupuolten tasa-arvoon työpaikalla. Kurssi sisältää tekstejä, vuoropuhelua sekä englanninkielisiä termejä ja niiden määritelmiä. Lisäksi kurssi sisältää esityksiä, harjoituksia, sanastoja ja ladattavan PDF-termitiedoston.


Englanti on sukupuoleen perustuva kieli, ja syrjinnän välttäminen puhutussa ja kirjoitetussa kielessä on olennaisen tärkeä taito nykypäivän työelämässä. Tämä kurssi ohjaa tunnistamaan sukupuoleen perustuvaa syrjintää englannin kielessä sekä käyttämään sukupuolineutraaleja ilmaisuja sukupuolisidonnaisen kielen sijaan.


Kurssin osiot opastavat käyttämään kieltä osallistavasti kollegojen ja tiimien kanssa viestittäessä sekä tunnistamaan maskuliiniset ilmaisut työpaikkailmoituksissa. Kurssi on siten olennaisen tärkeä apuväline tehokkaaseen kielenkäyttöön nykyajan monimuotoisilla työpaikoilla.


Kurssi soveltuu tasojen A2–B1 oppijoille tai edistyneemmille opiskelijoille, jotka eivät ole vielä perehtyneet aiheeseen.


60 minuuttia kestävä kurssi kattaa seuraavat aiheet:

  • Gender Equality in Recruitment
  • Gender-Neutral Language
  • Casual Sexism at the Workplace
  • Addressing Difficult Issues and Receiving Criticism


Kurssin sisältö:

  • yksityiskohtainen kuvaus sukupuolten tasa-arvosta rekrytoinnissa sekä keskeiset termit ja määritelmät
  • työpaikan dialogi, joka korostaa kommunikointitapoja ja vuorovaikutusta liike-elämässä puhutun englannin osalta
  • hankalista aiheista puhuminen ja rakentavan kritiikin vastaanottaminen työelämässä: teoriaa ja harjoituksia yksityiskohtainen kuvaus sukupuolineutraalista englannin kielestä sekä käytännön harjoituksia 
  • ladattava sanasto, joka sisältää yli 50 keskeistä englanninkielistä termiävuorovaikutteisia digitaalisia
  • harjoituksia kielitaidon kehittämiseen ja opitun terminologian soveltamiseen


Opiskelumateriaali on vapaasti saatavana verkko-oppimisympäristömme kautta 90 päivän ajan ostopäivästä.