Working English: Go Global or Go Local?

Working English: Go Global or Go Local?

Normaali hinta
€18,00 pl. alv
Myyntihinta
€18,00 pl. alv

Tehosta englannin kielen osaamistasi perehtymällä paikalliseen ja globaaliin liiketoimintaan liittyviin aiheisiin. 60-minuuttinen kurssi sisältää tekstejä, dialogeja ja englanninkielisiä termejä määritelmineen. Lisäksi kurssi sisältää esityksiä, harjoituksia, sanastoja ja ladattavan PDF-termitiedoston.

Nykymaailma tarjoaa yhä paremmat tietoliikenneyhteydet, mikä mahdollistaa yritysten globaalin liiketoiminnan alusta alkaen. Yrityksillä on kuitenkin monia hyviä perusteita keskittyä paikallisempiin strategioihin, kuten kestävyyteen, toimitusketjuihin ja asiakaskohtaamiseen.

Tällä kurssilla opit keskustelemaan globaalin ja paikallisen liiketoiminnan eduista ja haitoista.

Tällä kurssilla käsitellään aiheita globalisaatiosta ja monikansallisista tuotemerkeistä paikallisten yritysten tukemiseen. Kurssi on tärkeä apuväline, kun haluat oppia käyttämään kieltä tehokkaasti puhuessasi ongelmista, joita yritykset kohtaavat verkottuneessa maailmassa.

Kurssi soveltuu tasojen A2–B1 oppijoille tai edistyneemmille opiskelijoille, jotka eivät ole vielä perehtyneet aiheeseen.

60 minuuttia kestävä kurssi kattaa seuraavat aiheet:

 • Local in a global world
 • Support local businesses?
 • Expressing opinions
 • Conditionals

Kurssin sisältö:

 • globalisaation ja sen vaikutusten kuvaus, keskeiset termit ja määritelmät sekä osaamisen testaus
 • interaktiiviset digitaaliset tehtävät esityksessä käytetyn terminologian harjoittelemiseksi
 • paikallisten yritysten tukemiseen liittyvä dialogi, johon sisältyy osaamisen testaus sekä mielipiteen ilmaisutapojen kuvaus
 • vuorovaikutteiset digitaaliset harjoitukset mielipiteiden ilmaisun harjoitteluun
 • ehtolauseiden (if-lauseet) kuvaus ja lyhyet harjoitukset oppimisen testausta varten
 • ehtolauseisiin liittyvät digitaaliset harjoitukset
 • ladattava sanasto, joka sisältää yli 40 keskeistä englanninkielistä termiä

Opiskelumateriaali on vapaasti saatavana verkko-oppimisympäristömme kautta 90 päivän ajan ostopäivästä.