Working English: Motivation at Work

Working English: Motivation at Work

Normaali hinta
€18,00 pl. alv
Myyntihinta
€18,00 pl. alv

Tehosta englannin kielen osaamistasi perehtymällä työmotivaatioon liittyviin aiheisiin. Tämä 60-minuuttinen kurssi sisältää tekstejä, dialogeja ja englanninkielisiä termejä määritelmineen. Lisäksi kurssi sisältää esityksiä, harjoituksia, sanastoja ja ladattavan PDF-termitiedoston.


Työntekijöiden motivaation ja sitoutumisen vahvistaminen on olennaisen tärkeää jokaisen yrityksen menestyksen kannalta. Jos työntekijöiden motivaatio on heikko, yrityksen tuottavuus ja tuotos voivat heikentyä, mikä näkyy viime kädessä myös yrityksen liikevaihdossa.

Kurssi opastaa puhumaan oikein työtyytyväisyyteen ja hyvinvointiin liittyvistä aiheista ja yrityskulttuurin kehittämisestä.

Kurssi kattaa kaikki keskeisimmät aihealueet työpaikan kehittämisestä aktiiviseen kuunteluun ja yritysetujen päivittämiseen ja on siten tärkeä apuväline työntekijöiden motivaatioon ja hyvinvointiin liittyvän kielen oppimista varten.

Kurssi soveltuu tasojen A2–B1 oppijoille tai edistyneemmille opiskelijoille, jotka eivät ole vielä perehtyneet aiheeseen.


60 minuuttia kestävä kurssi kattaa seuraavat aiheet:

  • Newsletter: On Route to Being the Best Workplace
  • Using Enough and Too
  • Updating The Benefits Package
  • Active Listening


Kurssin sisältö:

  • uutiskirje parhaaksi työntekijäksi kehittymisestä: keskeinen terminologia ja määritelmät, osaamisen seuranta
  • Enough- ja Too-ilmaisujen käyttö sekä tehtävät, joiden avulla harjoitellaan
  • johdon, henkilöstöhallinnon ja työntekijöiden edustajien välistä vuoropuhelua yritysetujen päivitykseen liittyen, sekä osaamisen seuranta
  • ohjeet aktiiviseen kuunteluun ja sen osoittamiseen englannin kielellä sekä tähän liittyvät käytännön harjoitukset
  • vuorovaikutteiset digitaaliset tehtävät, joiden avulla harjoitellaan käyttämään kurssilla opittuja termejä, sekä prepositioharjoitukset
  • ladattava englannin termisanastoOpiskelumateriaali on vapaasti saatavana verkko-oppimisympäristömme kautta 90 päivän ajan ostopäivästä..