Samling: Webbaserade självstudier

Varför studera via nätet?

Självstudier är kostnadseffektivt och flexibelt. Vårt digitala utbildningsinnehåll är uppbyggt av animeringar, infografik, spel, övningar och nedladdningsbara resurser som gör lärandet både kul och effektivt.

Onlineutbildning från Acolad är den perfekta lösningen när du vill ha utbildning som är:

 • Effektiv och lättanvänd – efter att du tagit emot innehållet från vårt Learning store kan du börja följa våra välorganiserade utbildningsvägar för att börja förbättra ditt affärsspråk från dag ett
 • Flexibel – studera i egen takt, när det passar dig och ditt arbetsschema
 • Ständigt tillgänglig – ditt studiematerial finns alltid tillgängligt på nätet, när du vill och oavsett var du befinner dig
 • Kul och intressant – vårt material har utformats för att engagera och motivera
 • Kostnadseffektiv – vårt material för självstudier via nätet finns tillgängligt i ekonomiskt överkomliga delar, och när du studerar online slipper du också reskostnader och restid

Titta igenom våra onlinebaserade självstudiekurserr och börja förbättra din affärsengelska idag!

120 produkter
 • Medical English
  Medical English

  Expand your medical English vocabulary and acquire phrases essential for effective communication in the medical setting.

  Ordinarie pris
  €63,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €63,00 exkl. MOMS
 • Welcome to Finland (självstudieprogram)
  Welcome to Finland (självstudieprogram)

  Get to know Finland and the Finnish culture! Your virtual guide Jaana will teach you the most important things about Finland and it's culture.

  Ordinarie pris
  €63,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €63,00 exkl. MOMS
 • Svenska för den finska pensionsförsäkringsbranschen - arbetspension (självstudieprogram)
  Svenska för den finska pensionsförsäkringsbranschen - arbetspension (självstudieprogram)

  Studera den terminologi och det språk som används på svenska för arbetspension inom det finska pensionssystemet med självstudiematerial och stöd från en professionell språklärare. 4 språklektioner på en timme samt självstudietexter med pensionsrelaterade termer i kontext, ljudinspelningar som du kan läsa med för att förbättra ditt uttal, digitala övningar för att testa dina kunskaper, samt nedladdningsbara definitioner och översättningar av över 400 termer och användbar vokabulär på svenska.

  Ordinarie pris
  €63,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €63,00 exkl. MOMS
 • The Work-Ability Journey — English for Occupational Healthcare (självstudieprogram)
  The Work-Ability Journey — English for Occupational Healthcare (självstudieprogram)

  Studera det språk som används på engelska för företagshälsovård med vårt självstudiematerial. Omfattar resan mot arbetsförmåga från att nyanställda börjar arbeta, att identifiera hoten mot arbetsförmåga som anställda ställs inför och att minska risker genom förebyggande företagshälsovård, till att begära sjukledighet och sedan rehabiliteras och återgå till arbetet. Perfekt för alla som arbetar inom det finska systemet för företagshälsovård eller som hanterar tjänster för företagshälsovård i sitt arbete, antingen inom HR, som arbetsledare eller som chef.

  Ordinarie pris
  €63,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €63,00 exkl. MOMS
 • English for the Finnish Pension Insurance Industry - Earnings-Related Pensions (självstudieprogram)
  English for the Finnish Pension Insurance Industry - Earnings-Related Pensions (självstudieprogram)

  Studera engelska för arbetspensioner inom det finska pensionssystemet! Innehåller texter med pensionsrelaterade termer i kontext, ljudinspelningar som du kan läsa med för att förbättra ditt uttal, digitala övningar för att testa dina kunskaper, samt nedladdningsbara definitioner och översättningar av över 400 termer och användbar vokabulär på engelska.

  Ordinarie pris
  €63,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €63,00 exkl. MOMS
 • Working English: Go Global or Go Local?
  Working English: Go Global or Go Local?

  Förbättra dina engelskkunskaper i ämnet lokal och global affärsverksamhet med den här 60 minuters kursen med text, dialoger, termer och definitioner. Innehåller presentationer, övningar, ordlistor och en nedladdningsbar PDF-fil med viktig terminologi. Lämplig för nivåerna A2–B1. Ingår i vår serie Engelska på arbetsplat

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • Working English: The Circular Economy
  Working English: The Circular Economy

  Förbättra dina kunskaper i engelska genom att fördjupa dig i ämnet cirkulär ekonomi med den här 60 minuters kursen med text, dialoger, termer och definitioner på engelska. Den här kursen är utformad för att hjälpa dig att diskutera olika teman inom cirkulär ekonomi och de växande krav på miljöansvar som företag ställs inför. Kursen innehåller presentationer, övningar, ordlistor och en nedladdningsbar PDF-fil med viktig terminologi. Lämplig för personer med kunskaper i engelska på nivå A2–B1.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • Working English: Motivation at Work
  Working English: Motivation at Work

  Förbättra dina kunskaper i engelska genom att fördjupa dig i ämnet motivation på arbetet med den här 60 minuters kursen med text, dialoger, termer och definitioner på engelska. Den här kursen har utformats för att lära dig språket du behöver för att prata om faktorer som påverkar medarbetarnas nöjdhet och välmående, och om hur företagskulturen kan förbättras. Kursen innehåller presentationer, övningar, ordlistor och en nedladdningsbar PDF-fil med viktig terminologi. Lämplig för personer med kunskaper i engelska på nivå A2–B1.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • Working English: Office Spaces
  Working English: Office Spaces

  Förbättra dina kunskaper i engelska genom att fördjupa dig i moderna kontorsutrymmen med den här 60 minuters kursen med text, dialoger, termer och definitioner på engelska. Den här kursen är utformad för att lära dig språket du behöver för att prata om kontorsdesign, layout, produktivitet och välmående. Därtill får du lära dig vad de anställda förväntar sig av sin arbetsmiljö. Kursen innehåller presentationer, övningar, ordlistor och en nedladdningsbar PDF-fil med viktig terminologi. Lämplig för personer med kunskaper i engelska på nivå A2–B1.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • YKI: Kuullun ymmärtäminen 3
  YKI: Kuullun ymmärtäminen 3

  Under den här kursen som förbereder inför YKI-testet på medelnivå övar du läsförståelse. Du läser olika typer av texter om olika ämnen och gör läsförståelseuppgifter i anslutning till dem. Materialet för självstudier omfattar 15 övningar i läsförståelse och fem övningar i ordkunskap. Kursen tar 60 minuter.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • YKI: Kuullun ymmärtäminen 2
  YKI: Kuullun ymmärtäminen 2

  Under den här kursen lyssnar du på olika slags diskussioner och andra samtalssituationer samt svarar på frågor om dem. Du utökar även ditt ordförråd. Materialet för självstudier omfattar 20 inspirerande övningar i hörförståelse och sex digitala övningar i ordkunskap. Kursen tar 60 minuter.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • YKI: Kuullun ymmärtäminen 1
  YKI: Kuullun ymmärtäminen 1

  Under den här kursen lyssnar du till exempel på olika slags ärendediskussioner och meddelanden och svarar på frågor om dem. Du bekantar dig även med skillnaderna mellan talspråk och skriftspråk och du utökar ditt ordförråd. Materialet för självstudier omfattar 20 övningar i hörförståelse, två texter och fyra digitala övningar i ordkunskap. Kursen tar 60 minuter.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • Working English: Gender Equality
  Working English: Gender Equality

  Engelska är ett könsbaserat språk och att kunna undvika könsfördomar i tal och skrift är en viktig förmåga i det moderna arbetslivet. Den här självstudiekursen på 60 minuter har utformats för att hjälpa dig att känna igen könsbaserat språk på engelska och lära dig könsneutrala alternativ som du kan använda i stället. Kursen innehåller presentationer, övningar, ordlistor och en nedladdningsbar PDF-fil med viktig terminologi. Lämplig för personer med kunskaper i engelska på nivå A2–B1.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • YKI: Kirjoittaminen 5
  YKI: Kirjoittaminen 5

  Under den här kursen lär du dig vilken betydelse ordvalet har för textförståelsen. Du övar på ordval. Du bekantar dig även med att skriva e-postmeddelanden och argumenterande texter. Skrivning av en argumenterande text ingår ofta i YKI-testets delprov i skrivning. Materialet för självstudier omfattar 13 digitala övningar som underlättar din inlärning samt sju texter. Kursen tar 60 minuter.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • YKI: Kirjoittaminen 4
  YKI: Kirjoittaminen 4

  Under den här kursen bekantar du dig med speciallån och citatlån. Du övar på att skriva och böja dem. Du bekantar dig även med förkortningar och övar på att skriva och böja dem. Du lär dig också vad de olika förkortningarna betyder. Materialet för självstudier omfattar tolv inspirerande digitala övningar som underlättar din inlärning samt tio texter. Kursen tar 60 minuter.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • YKI: Kirjoittaminen 3
  YKI: Kirjoittaminen 3

  Under den här kursen bekantar du dig med reglerna om hur man skriver tal och övar på att skriva tal. Du repeterar ordningstalen och deras böjning samt vissa förkortningar som används tillsammans med tal. Materialet för självstudier omfattar elva inspirerande digitala övningar som underlättar din inlärning samt sju texter. Kursen tar 60 minuter.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • YKI: Kirjoittaminen 2
  YKI: Kirjoittaminen 2

  Under den här kursen övar du inför YKI-testets delprov i skrivning. Du repeterar kommaregler och övar på att använda komma. Du bekantar dig även med olika typer av bisatser och vissa pronomen samt hur du använder dem. Materialet för självstudier omfattar 13 inspirerande digitala övningar som underlättar din inlärning samt sex texter. Kursen tar 60 minuter.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • YKI: Kirjoittaminen 1
  YKI: Kirjoittaminen 1

  Under den här kursen repeterar du stavningsreglerna. Du repeterar användningen av stor och liten bokstav samt övar skrivning av sammansatta ord. När du behärskar de grundläggande reglerna för dessa, kan du skriva mer flytande. Materialet för självstudier omfattar 16 inspirerande digitala övningar som underlättar din inlärning samt sex texter. Kursen tar 60 minuter.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • YKI: Luetun ymmärtäminen 5
  YKI: Luetun ymmärtäminen 5

  Under den här kursen som förbereder inför YKI-testet på medelnivå övar du läsförståelse. Du läser olika typer av texter om olika ämnen och gör läsförståelseuppgifter i anslutning till dem. Materialet för självstudier omfattar 16 övningar i läsförståelse och två övningar i ordkunskap. Kursen tar 60 minuter.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • YKI: Luetun ymmärtäminen 4
  YKI: Luetun ymmärtäminen 4

  Under den här kursen som förbereder inför YKI-testet på medelnivå övar du läsförståelse. Du läser olika typer av texter om olika ämnen och gör läsförståelseuppgifter i anslutning till dem. Materialet för självstudier omfattar 15 övningar i läsförståelse och tre övningar i ordkunskap. Kursen tar 60 minuter.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • YKI: Luetun ymmärtäminen 3
  YKI: Luetun ymmärtäminen 3

  Under den här kursen som förbereder inför YKI-testet på medelnivå övar du läsförståelse. Du läser olika typer av texter om olika ämnen och gör läsförståelseuppgifter i anslutning till dem. Materialet för självstudier omfattar 15 övningar i läsförståelse och fem övningar i ordkunskap. Kursen tar 60 minuter.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • YKI: Luetun ymmärtäminen 2
  YKI: Luetun ymmärtäminen 2

  Under den här kursen som förbereder inför den allmänna språkexamen (YKI-testet) på medelnivå övar du läsförståelse, gör övningar i ordkunskap och utökar ditt ordförråd. Materialet för självstudier omfattar 14 övningar i läsförståelse och tre övningar i ordkunskap. Kursen tar 60 minuter.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • YKI: Luetun ymmärtäminen 1
  YKI: Luetun ymmärtäminen 1

  Under den här kursen som förbereder inför den allmänna språkexamen (YKI-testet) på medelnivå övar du läsförståelse, gör övningar i ordkunskap och utökar ditt ordförråd. Materialet för självstudier omfattar 14 övningar i läsförståelse, tre övningar i ordkunskap och en text med tips om läsning på ett främmande språk. Kursen tar 60 minuter.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • YKI: Kielioppi ja rakenne 7
  YKI: Kielioppi ja rakenne 7

  Under den här kursen lär du dig två typer av satsmotsvarigheter, tehdäkseen och tehden. I skriftspråk är det vanligt med satsmotsvarigheter. Dessa används för att komprimera texten. När du kan dela upp satsmotsvarigheter i bisatser är det enklare att förstå det du läser. Kursen tar cirka 60 minuter och materialet för självstudier omfattar 18 inspirerande digitala övningar som underlättar din inlärning samt två texter.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • YKI: Kielioppi ja rakenne 6
  YKI: Kielioppi ja rakenne 6

  Förbered dig inför YKI-testet i finska på medelnivå! Under den här kursen repeterar du två typer av meningsbyggnad, kun och että. Du övar på att känna igen och bilda dem. Kursen tar cirka 60 minuter och materialet för självstudier omfattar 15 inspirerande digitala övningar som underlättar din inlärning samt två texter.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • YKI: Kielioppi ja rakenne 5
  YKI: Kielioppi ja rakenne 5

  Förbered dig inför YKI-testet i finska på medelnivå! Under kursen repeterar du de olika typerna av particip och övar på att bilda dem. Du utökar även ditt ordförråd. Materialet för självstudier omfattar 14 inspirerande digitala övningar som underlättar din inlärning samt sex texter. Öva grammatik i din egen takt!

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • YKI: Kielioppi ja rakenne 4
  YKI: Kielioppi ja rakenne 4

  Välkommen att öva det finska språket inför YKI-testet på medelnivå. Under den här kursen bekantar du dig med essiv och translativ i plural. Du övar på att känna igen och bilda dem. Du utökar även ditt ordförråd. Materialet för självstudier omfattar 15 inspirerande digitala övningar som underlättar din inlärning samt fyra texter.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • YKI: Kielioppi ja rakenne 3
  YKI: Kielioppi ja rakenne 3

  Förbered dig inför YKI-testet i finska på medelnivå! Kursen passar även andra studerande på medelnivå. Under den här kursen lär du dig identifiera yttre lokalkasus i plural och övar på att bilda dem, du utökar ditt ordförråd och bekantar dig med vissa verbrektioner. Materialet för självstudier omfattar 15 inspirerande digitala övningar som underlättar din inlärning samt fyra texter.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • YKI: Kielioppi ja rakenne 2
  YKI: Kielioppi ja rakenne 2

  Under den 60 minuter långa kursen repeterar du inre lokalkasus: inessiv, elativ och illativ. Du övar också på deras pluralformer och utökar ditt ordförråd. Du repeterar även kasusformer i singular. Det är viktigt att behärska kasusböjning om du ska göra YKI-testet. Materialet för självstudier omfattar 15 digitala övningar som underlättar din inlärning samt fyra texter.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • YKI: Kielioppi ja rakenne 1
  YKI: Kielioppi ja rakenne 1

  Studera finska i din egen takt! Under den 60 minuter långa kursen lär dig att identifiera och bilda partitiv och genitiv i plural. Du utökar även ditt ordförråd. Materialet omfattar 15 inspirerande digitala övningar som underlättar din inlärning samt fyra texter.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • English for Negotiations (självstudieprogram)
  English for Negotiations (självstudieprogram)

  Finslipa dina förhandlingsfärdigheter på engelska med vårt praktiska och heltäckande självstudieprogram!

  Ordinarie pris
  €63,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €63,00 exkl. MOMS
 • Suomen kielen perusteet 30: Lääkärissä ja apteekissa
  Suomen kielen perusteet 30: Lääkärissä ja apteekissa

  Opiskele suomen kielen alkeita omaan tahtiisi! Tällä kurssilla opit asioimaan lääkärissä ja apteekissa. Lisäksi harjoittelet ääntämistä ja kertaat sairauksia ja harjoittelet lukemaan lääkkeiden tuoteselostetekstejä. Kurssi kestää 60 minuuttia.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • Suomen kielen perusteet 29: Perfekti
  Suomen kielen perusteet 29: Perfekti

  Opiskele suomen kielen alkeita omaan tahtiisi! Tällä kurssilla opit kertomaan, mitä olet tehnyt. Tutustut perfektiin ja harjoittelet sen tunnistamista ja muodostamista. Kurssi kestää 60 minuuttia.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • Suomen kielen perusteet 28: Imperfekti
  Suomen kielen perusteet 28: Imperfekti

  Opiskele suomen kielen alkeita omaan tahtiisi! Tällä kurssilla tutustut imperfektiin. Opit kertomaan, mitä tapahtui menneisyydessä. Kurssi kestää 60 minuuttia. Kurssi kestää 60 minuuttia.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • Suomen kielen perusteet 27: Mennään-muoto
  Suomen kielen perusteet 27: Mennään-muoto

  Opiskele suomen kielen alkeita omaan tahtiisi! Tällä kurssilla tutustut passiiviin eli mennään-muotoon. Opit tunnistamaan passiivin preesensin ja imperfektin ja harjoittelet niiden muodostamista. Kurssi kestää 60 minuuttia.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • Suomen kielen perusteet 26: Sairaudet ja vartalon osat
  Suomen kielen perusteet 26: Sairaudet ja vartalon osat

  Opiskele suomen kielen alkeita omaan tahtiisi! Tällä kurssilla opit sairauksien ja vartalon osien nimiä suomeksi. Opit ilmoittamaan sairauspoissaolosta ja varaamaan ajan lääkärille. Kurssi kestää 60 minuuttia.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • Suomen kielen perusteet 25: Ulkopaikallissijat
  Suomen kielen perusteet 25: Ulkopaikallissijat

  Opiskele suomen kielen alkeita omaan tahtiisi! Tällä kurssilla tutustut L-sijoihin eli ulkopaikallissijoihin. Opit tunnistamaan adessiivin, ablatiivin ja allativiin ja harjoittelet niiden muodostamista. Kurssi kestää 60 minuuttia.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • Suomen kielen perusteet 24: Sisäpaikallissijat
  Suomen kielen perusteet 24: Sisäpaikallissijat

  Opiskele suomen kielen alkeita omaan tahtiisi! Tällä kurssilla tutustut s-sijoihin eli sisäpaikallissijoihin. Opit tunnistamaan inessiivin, elatiivin ja illatiivin ja harjoittelet niiden muodostamista. Kurssi kestää 60 minuuttia.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • Suomen kielen perusteet 23: Imperatiivi
  Suomen kielen perusteet 23: Imperatiivi

  Opiskele suomen kielen alkeita omaan tahtiisi! Tällä kurssilla tutustut verbityyppeihin 4, 5 ja 6 ja harjoittelet tunnistamaan ja muodostamaan niitä suorittamalla erilaisia digitaalisia harjoituksia. Harjoittelet myös ääntämistä ja kartutat sanavarastoasi. Kurssi kestää 60 minuuttia.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • Suomen kielen perusteet 22: Verbityypit 4, 5 & 6
  Suomen kielen perusteet 22: Verbityypit 4, 5 & 6

  Opiskele suomen kielen alkeita omaan tahtiisi! Tällä kurssilla tutustut verbityyppeihin 4, 5 ja 6 ja harjoittelet tunnistamaan ja muodostamaan niitä suorittamalla erilaisia digitaalisia harjoituksia. Harjoittelet myös ääntämistä ja kartutat sanavarastoasi. Kurssi kestää 60 minuuttia.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS