Samling: Finska

Oavsett vilken nivå du studerar på kan du lära dig det finska språket med våra högkvalitativa och engagerande digitala självstudier.

 • För nybörjare har vi en serie som heter "Suomen kielen perusteet". Varje 60 minuter långa kursdel inkluderar övningar i hörförståelse och uttal, en tydligt presenterad samling vokabulär och/eller grammatikövningar kring ett specifikt ämne, övningar och rättelser och en nedladdningsbar PDF med den viktigaste terminologin från kursen.
 • För deltagare på mellannivå har vi en serie som heter "Asiakaspaluelua suomeksi". Lär dig finska i autentiska arbetsrelaterade situationer, till exempel allmän transport, detaljhandel, kafé och restaurang samt omvårdnad/sjukvård. Varje 60 minuter långa kursdel innehåller texter och dialoger att lyssna på och läsa, hörförståelseövningar, aktiviteter för att bygga upp vokabulär och tydligt förklarade grammatikavsnitt.
 • För deltagare med goda kunskaper i finska eller med finska som modersmål erbjuder vi "Suomen kielenhuolto". Det här åtta timmar långa programmet i två delar tar upp olika aspekter av det finska språket och utvecklar din förmåga att skriva på finska.
81 produkter
 • Suomen kielen perusteet 1: Aakkoset
  Suomen kielen perusteet 1: Aakkoset

  FREE! Study Finnish at your own pace! This 60-minute course introduces the Finnish alphabet and numbers.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €0,00 exkl. MOMS
 • YKI: Kirjoittaminen 1
  YKI: Kirjoittaminen 1

  Under den här kursen repeterar du stavningsreglerna. Du repeterar användningen av stor och liten bokstav samt övar skrivning av sammansatta ord. När du behärskar de grundläggande reglerna för dessa, kan du skriva mer flytande. Materialet för självstudier omfattar 16 inspirerande digitala övningar som underlättar din inlärning samt sex texter. Kursen tar 60 minuter.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • YKI: Luetun ymmärtäminen 2
  YKI: Luetun ymmärtäminen 2

  Under den här kursen som förbereder inför den allmänna språkexamen (YKI-testet) på medelnivå övar du läsförståelse, gör övningar i ordkunskap och utökar ditt ordförråd. Materialet för självstudier omfattar 14 övningar i läsförståelse och tre övningar i ordkunskap. Kursen tar 60 minuter.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • YKI: Kielioppi ja rakenne 1
  YKI: Kielioppi ja rakenne 1

  Studera finska i din egen takt! Under den 60 minuter långa kursen lär dig att identifiera och bilda partitiv och genitiv i plural. Du utökar även ditt ordförråd. Materialet omfattar 15 inspirerande digitala övningar som underlättar din inlärning samt fyra texter.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • Suomen kielenhuolto Osa 1 (självstudieprogram)
  Suomen kielenhuolto Osa 1 (självstudieprogram)

  Studera språkgranskning av finska i egen takt! Under den här kursen får du lära dig om de olika aspekterna av språkgranskning och stavning

  Ordinarie pris
  €63,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €63,00 exkl. MOMS
 • YKI: Kuullun ymmärtäminen 3
  YKI: Kuullun ymmärtäminen 3

  Under den här kursen som förbereder inför YKI-testet på medelnivå övar du läsförståelse. Du läser olika typer av texter om olika ämnen och gör läsförståelseuppgifter i anslutning till dem. Materialet för självstudier omfattar 15 övningar i läsförståelse och fem övningar i ordkunskap. Kursen tar 60 minuter.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • YKI: Kuullun ymmärtäminen 2
  YKI: Kuullun ymmärtäminen 2

  Under den här kursen lyssnar du på olika slags diskussioner och andra samtalssituationer samt svarar på frågor om dem. Du utökar även ditt ordförråd. Materialet för självstudier omfattar 20 inspirerande övningar i hörförståelse och sex digitala övningar i ordkunskap. Kursen tar 60 minuter.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • YKI: Kuullun ymmärtäminen 1
  YKI: Kuullun ymmärtäminen 1

  Under den här kursen lyssnar du till exempel på olika slags ärendediskussioner och meddelanden och svarar på frågor om dem. Du bekantar dig även med skillnaderna mellan talspråk och skriftspråk och du utökar ditt ordförråd. Materialet för självstudier omfattar 20 övningar i hörförståelse, två texter och fyra digitala övningar i ordkunskap. Kursen tar 60 minuter.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • YKI: Kirjoittaminen 2
  YKI: Kirjoittaminen 2

  Under den här kursen övar du inför YKI-testets delprov i skrivning. Du repeterar kommaregler och övar på att använda komma. Du bekantar dig även med olika typer av bisatser och vissa pronomen samt hur du använder dem. Materialet för självstudier omfattar 13 inspirerande digitala övningar som underlättar din inlärning samt sex texter. Kursen tar 60 minuter.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • Suomen kielen perusteet 30: Lääkärissä ja apteekissa
  Suomen kielen perusteet 30: Lääkärissä ja apteekissa

  Opiskele suomen kielen alkeita omaan tahtiisi! Tällä kurssilla opit asioimaan lääkärissä ja apteekissa. Lisäksi harjoittelet ääntämistä ja kertaat sairauksia ja harjoittelet lukemaan lääkkeiden tuoteselostetekstejä. Kurssi kestää 60 minuuttia.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • Asiakaspalvelua suomeksi: Ravintola-ala II
  Asiakaspalvelua suomeksi: Ravintola-ala II

  Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä! Tällä kurssilla opit ravintola-alan työssä hyödyllisiä fraaseja ja sanastoa kuvitteellisen tarjoilijan Gerli Järvin kanssa. Gerli kohtaa asiakkaita ravintolassa lounas- ja illallisaikaan. Tällä kurssilla opit vastaanottamaan alku- ja jälkiruokatilauksia ja suosittelemaan ruokia listalta asiakkaille. Kertaat myös laskuttamistilanteessa tarvittavia fraaseja. Kielioppiasiana tutustut konditionaaliin. Lisäksi harjoittelet ääntämistä. Soveltuu B1-tason oppijoille. Kurssi kestää 60 minuuttia.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • Sairaanhoitoala 6B: Oireet, sairaudet ja tilat
  Sairaanhoitoala 6B: Oireet, sairaudet ja tilat

  Investoi suomen kielen taitoosi! Tällä kurssilla jatkat potilaan tilan kertomisesta harjoittelua ja opit sairauksiin liittyvää sanastoa. Kielioppiosiossa tutustut kielteiseen imperfektiin. Soveltuu A2-B1-tason oppijoille. Kurssi kestää 60 minuuttia.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • Sairaanhoitoala 6A: Oireet, sairaudet ja tilat
  Sairaanhoitoala 6A: Oireet, sairaudet ja tilat

  Investoi suomen kielen taitoosi! Tällä kurssilla opit oireisiin ja sairauksiin liittyvää sanastoa. Opit kertomaan ja kysymään oireista sekä kuvailemaan potilaan tilaa. Esimerkkidialogeista opit käytännön hoitotyössä hyödyllisiä yleispuhekielisiä fraaseja. Soveltuu A2-B1-tason oppijoille. Kurssi kestää 60 minuuttia.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • Sairaanhoitoala 4: Vartalo
  Sairaanhoitoala 4: Vartalo

  Opiskele suomen kielen alkeita omaan tahtiisi! Tällä kurssilla opit vartalon osat suomeksi ja kertaat vaatteiden nimiä. Lisäksi opit esimerkkidialogeista käytännön hoitotyössä tarvittavia hyödyllisiä yleispuhekielisiä fraaseja ja sanoja. Harjoittelet myös kuullun- ja luetun ymmärtämistä. Soveltuu A2-B1-tason oppijoille. Kurssi kestää 60 minuuttia.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • YKI: Luetun ymmärtäminen 3
  YKI: Luetun ymmärtäminen 3

  Under den här kursen som förbereder inför YKI-testet på medelnivå övar du läsförståelse. Du läser olika typer av texter om olika ämnen och gör läsförståelseuppgifter i anslutning till dem. Materialet för självstudier omfattar 15 övningar i läsförståelse och fem övningar i ordkunskap. Kursen tar 60 minuter.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • YKI: Luetun ymmärtäminen 1
  YKI: Luetun ymmärtäminen 1

  Under den här kursen som förbereder inför den allmänna språkexamen (YKI-testet) på medelnivå övar du läsförståelse, gör övningar i ordkunskap och utökar ditt ordförråd. Materialet för självstudier omfattar 14 övningar i läsförståelse, tre övningar i ordkunskap och en text med tips om läsning på ett främmande språk. Kursen tar 60 minuter.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • YKI: Kirjoittaminen 4
  YKI: Kirjoittaminen 4

  Under den här kursen bekantar du dig med speciallån och citatlån. Du övar på att skriva och böja dem. Du bekantar dig även med förkortningar och övar på att skriva och böja dem. Du lär dig också vad de olika förkortningarna betyder. Materialet för självstudier omfattar tolv inspirerande digitala övningar som underlättar din inlärning samt tio texter. Kursen tar 60 minuter.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • Asiakaspalvelua suomeksi: Ravintola-ala I
  Asiakaspalvelua suomeksi: Ravintola-ala I

  Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä! Tällä kurssilla opit ravintola-alan työssä hyödyllisiä fraaseja ja sanastoa kuvitteellisen tarjoilijan Gerli Järvin kanssa. Gerli kohtaa asiakkaita ravintolassa lounas- ja illallisaikaan. Opit ottamaan vastaan ruokatilauksia ja kysymään pöytävarauksesta ja laskuttamaan tilauksia. Kertaat myös kielioppiasiana yksikön partitiivin. Lisäksi harjoittelet ääntämistä. Soveltuu B1-tason oppijoille. Kurssi kestää 60 minuuttia.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • Asiakaspalvelua suomeksi: Myyntityö V
  Asiakaspalvelua suomeksi: Myyntityö V

  Opit suomea kuvitteellisen myyjän Kamilan kanssa! Tällä kurssilla opit ilmoittamaan sairauspoissaolosta työnantajalle ja kertaat sairauksien ja vartalon osien nimiä. Lisäksi opit vastaamaan asiakkaiden lähettämiin sähköpostiviesteihin. Harjoittelet myös ääntämistä. Soveltuu B1-tason oppijoille. Kurssi kestää 60 minuuttia.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • Sairaanhoitoala 8: Menettelyt ja lääkitys
  Sairaanhoitoala 8: Menettelyt ja lääkitys

  Investoi suomen kielen taitoosi! Tällä kurssilla opit hoitomenetelmiin ja lääkitykseen liittyvää sanastoa. Opit myös rauhoittamaan potilaan ahdistusta ja opit henkilökohtaisten apuvälineiden nimiä. Kielioppiasiana tutustut passiiviin. Soveltuu A2-B1-tason oppijoille. Kurssi kestää 60 minuuttia.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • Sairaanhoitoala 7: Tutkimukset ja kokeet
  Sairaanhoitoala 7: Tutkimukset ja kokeet

  Investoi suomen kielen taitoosi! Tällä kurssilla opit selittämään potilaille perustesteihin ja tutkimuksiin liittyviä käytäntöjä ja harjoittelet hoitotyössä tarvittavien välineiden nimiä. Kielioppiosiossa tutustut kielteiseen imperfektiin. Soveltuu A2-B1-tason oppijoille. Kurssi kestää 60 minuuttia.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • Asiakaspalvelua suomeksi: Puhtaanapitoala I
  Asiakaspalvelua suomeksi: Puhtaanapitoala I

  Investoi suomen kielen taitoosi! Tällä kurssilla opit suomea kuvitteellisen siivooja Aden kanssa. Ade siivoaa toimistoissa ja asiakkaiden kotona. Kurssilla opit puhtaanapitoalalla hyödyllisiä fraaseja ja sanoja, joita saatat tarvita asiakaspalvelutilanteissa. Soveltuu B1-tason oppijoille. Kurssi kestää 60 minuuttia.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • Sairaanhoitoala 5: Ruoka, ruokavaliot ja syöminen
  Sairaanhoitoala 5: Ruoka, ruokavaliot ja syöminen

  Investoi suomen kielen taitoosi! Tällä kurssilla opit ruokailuun ja ruokavalioihin liittyvää sanastoa. Opit auttamaan potilasta ruokailussa ruokasalissa ja vuodeosastolla. Esimerkkidialogeista opit käytännön hoitotyössä hyödyllisiä yleispuhekielisiä fraaseja. Harjoittelet myös kuullun- ja luetun ymmärtämistä. Soveltuu A2-B1-tason oppijoille. Kurssi kestää 60 minuuttia.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • Sairaanhoitoala 3: Terveydenhuolto
  Sairaanhoitoala 3: Terveydenhuolto

  Opiskele suomen kielen alkeita omaan tahtiisi! Tällä kurssilla opit terveydenhuollon laitosten, osastojen ja poliklinikoiden ja henkilöstön nimiä. Opit antamaan kulkuohjeita sairaalarakennuksen sisällä liikkuville asiakkaille ja potilaille. Harjoittelet myös kuullun- ja luetun ymmärtämistä. Soveltuu A2-B1-tason oppijoille. Kurssi kestää 60 minuuttia.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • Sairaanhoitoala 2: Potilastiedot ja informaatio
  Sairaanhoitoala 2: Potilastiedot ja informaatio

  Investoi suomen kielen taitoosi! Tällä kurssilla opit kysymään potilaalta henkilö- ja sairaushistoriatietoja. Lisäksi opit kysymään potilaan terveydentilasta ja kertaat perheenjäsenten ja sukulaisten nimiä suomeksi ja kartutat sanavarastoasi. Harjoittelet myös kuullun- ja luetun ymmärtämistä. Soveltuu A2-B1-tason oppijoille. Kurssi kestää 60 minuuttia.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • Asiakaspalvelua suomeksi: Julkinen liikenne I
  Asiakaspalvelua suomeksi: Julkinen liikenne I

  Opiskele suomen kieltä omaan tahtiisi! Kurssilla opit suomea kuvitteellisen linja-autonkuljettaja Aydinin kanssa. Hän esiintyy erilaisissa tilanteissa. Tällä kurssilla opit vastaamaan lipun hintaa tai reittiä ja aikataulua koskeviin kysymyksiin. Soveltuu A2-B1-tason oppijoille. Kurssi kestää 60 minuuttia.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • Sairaanhoitoala 1: Asiakkaiden ja potilaiden puhutteleminen
  Sairaanhoitoala 1: Asiakkaiden ja potilaiden puhutteleminen

  Investoi suomen kielen taitoosi! Tällä kurssilla opit tervehtimään ja puhuttelemaan asiakkaita ja potilaita kohteliaasti. Lisäksi harjoittelet muodostamaan kysymyksiä ja opit ajan varauksessa tarvittavia fraaseja. Harjoittelet myös kuullun- ja luetun ymmärtämistä. Soveltuu A2-B1-tason oppijoille. Kurssi kestää 60 minuuttia.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • Suomen kielen perusteet 18: Yksikön partitiivi
  Suomen kielen perusteet 18: Yksikön partitiivi

  Opiskele suomen kielen alkeita omaan tahtiisi! Opit tunnistamaan yksikön partitiivin ja harjoittelet sen muodostamista. Kertaat ruokasanoja ja opit asioimaan ravintolassa ja kahvilassa. Harjoittelet lisäksi ääntämistä. Kurssi kestää 60 minuuttia.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • YKI: Luetun ymmärtäminen 5
  YKI: Luetun ymmärtäminen 5

  Under den här kursen som förbereder inför YKI-testet på medelnivå övar du läsförståelse. Du läser olika typer av texter om olika ämnen och gör läsförståelseuppgifter i anslutning till dem. Materialet för självstudier omfattar 16 övningar i läsförståelse och två övningar i ordkunskap. Kursen tar 60 minuter.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • YKI: Luetun ymmärtäminen 4
  YKI: Luetun ymmärtäminen 4

  Under den här kursen som förbereder inför YKI-testet på medelnivå övar du läsförståelse. Du läser olika typer av texter om olika ämnen och gör läsförståelseuppgifter i anslutning till dem. Materialet för självstudier omfattar 15 övningar i läsförståelse och tre övningar i ordkunskap. Kursen tar 60 minuter.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • YKI: Kirjoittaminen 5
  YKI: Kirjoittaminen 5

  Under den här kursen lär du dig vilken betydelse ordvalet har för textförståelsen. Du övar på ordval. Du bekantar dig även med att skriva e-postmeddelanden och argumenterande texter. Skrivning av en argumenterande text ingår ofta i YKI-testets delprov i skrivning. Materialet för självstudier omfattar 13 digitala övningar som underlättar din inlärning samt sju texter. Kursen tar 60 minuter.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • YKI: Kirjoittaminen 3
  YKI: Kirjoittaminen 3

  Under den här kursen bekantar du dig med reglerna om hur man skriver tal och övar på att skriva tal. Du repeterar ordningstalen och deras böjning samt vissa förkortningar som används tillsammans med tal. Materialet för självstudier omfattar elva inspirerande digitala övningar som underlättar din inlärning samt sju texter. Kursen tar 60 minuter.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • YKI: Kielioppi ja rakenne 7
  YKI: Kielioppi ja rakenne 7

  Under den här kursen lär du dig två typer av satsmotsvarigheter, tehdäkseen och tehden. I skriftspråk är det vanligt med satsmotsvarigheter. Dessa används för att komprimera texten. När du kan dela upp satsmotsvarigheter i bisatser är det enklare att förstå det du läser. Kursen tar cirka 60 minuter och materialet för självstudier omfattar 18 inspirerande digitala övningar som underlättar din inlärning samt två texter.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • YKI: Kielioppi ja rakenne 6
  YKI: Kielioppi ja rakenne 6

  Förbered dig inför YKI-testet i finska på medelnivå! Under den här kursen repeterar du två typer av meningsbyggnad, kun och että. Du övar på att känna igen och bilda dem. Kursen tar cirka 60 minuter och materialet för självstudier omfattar 15 inspirerande digitala övningar som underlättar din inlärning samt två texter.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • YKI: Kielioppi ja rakenne 5
  YKI: Kielioppi ja rakenne 5

  Förbered dig inför YKI-testet i finska på medelnivå! Under kursen repeterar du de olika typerna av particip och övar på att bilda dem. Du utökar även ditt ordförråd. Materialet för självstudier omfattar 14 inspirerande digitala övningar som underlättar din inlärning samt sex texter. Öva grammatik i din egen takt!

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • YKI: Kielioppi ja rakenne 4
  YKI: Kielioppi ja rakenne 4

  Välkommen att öva det finska språket inför YKI-testet på medelnivå. Under den här kursen bekantar du dig med essiv och translativ i plural. Du övar på att känna igen och bilda dem. Du utökar även ditt ordförråd. Materialet för självstudier omfattar 15 inspirerande digitala övningar som underlättar din inlärning samt fyra texter.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • YKI: Kielioppi ja rakenne 3
  YKI: Kielioppi ja rakenne 3

  Förbered dig inför YKI-testet i finska på medelnivå! Kursen passar även andra studerande på medelnivå. Under den här kursen lär du dig identifiera yttre lokalkasus i plural och övar på att bilda dem, du utökar ditt ordförråd och bekantar dig med vissa verbrektioner. Materialet för självstudier omfattar 15 inspirerande digitala övningar som underlättar din inlärning samt fyra texter.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • YKI: Kielioppi ja rakenne 2
  YKI: Kielioppi ja rakenne 2

  Under den 60 minuter långa kursen repeterar du inre lokalkasus: inessiv, elativ och illativ. Du övar också på deras pluralformer och utökar ditt ordförråd. Du repeterar även kasusformer i singular. Det är viktigt att behärska kasusböjning om du ska göra YKI-testet. Materialet för självstudier omfattar 15 digitala övningar som underlättar din inlärning samt fyra texter.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • Suomen kielen perusteet 29: Perfekti
  Suomen kielen perusteet 29: Perfekti

  Opiskele suomen kielen alkeita omaan tahtiisi! Tällä kurssilla opit kertomaan, mitä olet tehnyt. Tutustut perfektiin ja harjoittelet sen tunnistamista ja muodostamista. Kurssi kestää 60 minuuttia.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • Suomen kielen perusteet 28: Imperfekti
  Suomen kielen perusteet 28: Imperfekti

  Opiskele suomen kielen alkeita omaan tahtiisi! Tällä kurssilla tutustut imperfektiin. Opit kertomaan, mitä tapahtui menneisyydessä. Kurssi kestää 60 minuuttia. Kurssi kestää 60 minuuttia.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS