Samling: Användningsfärdiga Elearningkurser på svenska

Acolads användningsfärdiga elearningkurser handlar om de arbetslivskunskaper som alla organisationer har nytta av, oavsett bransch. Kurserna ger dig kunskaper om teman som ledarskap, lagarbete, inlärning, interkulturell kommunikation och mångfald. Alla kurserna är koncisa, byggda på forskning och interaktiva.

Kursernas längd är mellan 10 och 30 minuter. De är redo att publiceras i ditt LMS (Learning Management System) och kan användas av alla deltagare under obegränsad tid.

Den kurs du köper levereras som ett komprimerat SCORM 1.2-paket till din e-postadress. Om ditt LMS har stöd för ett annat format eller om du har några andra frågor om kurserna, är du välkomna att kontakta oss på elearning@acolad.com

Kursen kan göras tillgänglig på fler språk förutom de som för närvarande finns i Learning Store.

4 produkter
 • GDPR repetitionskurs
  GDPR repetitionskurs

  20 minuters elearning för alla som behandlar personuppgifter. I den här kursen kan du repetera huvudpunkterna i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och testa hur väl du kommer ihåg dem.

  Ordinarie pris
  €1.500,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €1.500,00 exkl. MOMS
 • Svåra samtal
  Svåra samtal

  30 minuters elearning för teamledare och ledarskapsutveckling. Lär dig ta upp utmanande ämnen på ett konstruktivt sätt genom lösningsfokuserad dialog, samt hur du skapar psykologisk trygghet i ditt team.

  Ordinarie pris
  €1.500,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €1.500,00 exkl. MOMS
 • Mångfald ger styrka – för alla medarbetare
  Mångfald ger styrka – för alla medarbetare

  Ge alla möjlighet att prestera på bästa sätt. 10 minuters elearning för alla anställda och team i organisationen. Varje teammedlems insats är värdefull när det gäller att skapa en mer mångskiftande och inkluderande arbetsplats. Den här lektionen kommer att ge alla i din organisation den kunskap och de verktyg de behöver för att stötta mångfald och inkludering runt omkring dem.

  Ordinarie pris
  €1.500,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €1.500,00 exkl. MOMS
 • Mångfald ger styrka
  Mångfald ger styrka

  Främja goda prestationer och innovation med hjälp av DEIB. 20 minuters elearning för chefer, teamledare och ledarskapsutveckling. Mångskiftande och inkluderande arbetsplatser är mer attraktiva för nya talanger, mer ekonomiskt framgångsrika och har gladare medarbetare. Den här lektionen är en bra start för att skapa och leda mångskiftande och inkluderande team.

  Ordinarie pris
  €1.500,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €1.500,00 exkl. MOMS