Samling: Användningsfärdiga Elearningkurser på engelska

Acolads användningsfärdiga elearningkurser handlar om de arbetslivskunskaper som alla organisationer har nytta av, oavsett bransch. Kurserna ger dig kunskaper om teman som ledarskap, lagarbete, inlärning, interkulturell kommunikation och mångfald. Alla kurserna är koncisa, byggda på forskning och interaktiva.

Kursernas längd är mellan 10 och 30 minuter. De är redo att publiceras i ditt LMS (Learning Management System) och kan användas av alla deltagare under obegränsad tid.

Den kurs du köper levereras som ett komprimerat SCORM 1.2-paket till din e-postadress. Om ditt LMS har stöd för ett annat format eller om du har några andra frågor om kurserna, är du välkomna att kontakta oss på elearning@acolad.com

Kursen kan göras tillgänglig på fler språk förutom de som för närvarande finns i Learning Store.

17 produkter
 • An Introduction to Finnish Work Culture
  An Introduction to Finnish Work Culture

  20 minuters elearning för alla som är nya inom att arbeta med människor i Finland. Lär dig allt om finsk arbetskultur: hur människor i Finland kommunicerar bäst, deras ledarskaps- och lagarbetsstilar, vilka värderingar de respekterar och hur de fattar beslut.

  Ordinarie pris
  €1.500,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €1.500,00 exkl. MOMS
 • An Introduction to Swedish Work Culture
  An Introduction to Swedish Work Culture

  20 minuters elearning för alla som är nya inom att arbeta med människor i Sverige. Lär dig allt om svensk arbetskultur: hur människor i Sverige kommunicerar bäst, deras ledarskaps- och lagarbetsstilar, vilka värderingar de respekterar och hur de fattar beslut.

  Ordinarie pris
  €1.500,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €1.500,00 exkl. MOMS
 • Challenging Conversations
  Challenging Conversations

  30 minuters elearning för teamledare och ledarskapsutveckling. Lär dig ta upp utmanande ämnen på ett konstruktivt sätt genom lösningsfokuserad dialog, samt hur du skapar psykologisk trygghet i ditt team.

  Ordinarie pris
  €1.500,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €1.500,00 exkl. MOMS
 • Designing Training in the Workplace
  Designing Training in the Workplace

  15 minuters elearning för chefer, teamledare och HR. Den här lektionen ger dig kunskaperna att analysera ett prestationsproblem, välja rätt sätt att förbättra teamets inlärning och mäta dess effektivitet.

  Ordinarie pris
  €1.500,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €1.500,00 exkl. MOMS
 • GDPR Revision
  GDPR Revision

  20 minuters elearning för alla som behandlar personuppgifter. I den här kursen kan du repetera huvudpunkterna i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och testa hur väl du kommer ihåg dem.

  Ordinarie pris
  €1.500,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €1.500,00 exkl. MOMS
 • Get Started with Generative AI
  Get Started with Generative AI

  This course will help teams and organizations improve their work with generative AI. Employees will learn what applications and benefits generative AI has, how different professionals use AI, and what issues should be considered when your team or organization is starting to use generative AI. The focus is on basics that apply to many different AI models and tools.

  Ordinarie pris
  €1.500,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €1.500,00 exkl. MOMS
 • How to Give Effective Feedback to Anyone
  How to Give Effective Feedback to Anyone

  15 minuters elearning för alla som ger feedback som en del av sitt jobb. Lär dig ge effektiv feedback som motiverar och ger stöd åt kollegorna i ditt team så att de presterar bättre, samt när och vilken typ av feedback du ska ge.

  Ordinarie pris
  €1.500,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €1.500,00 exkl. MOMS
 • Leading Great Multicultural Teams
  Leading Great Multicultural Teams

  Cultural differences in the workplace can be a source of confusion and conflict, but when managed right, cultural diversity makes teams perform better. This 40-minute lesson will help you understand cultural diversity and its benefits, recognize and work with cultural differences in the workplace, and support cultural diversity in practical ways.

  Ordinarie pris
  €1.500,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €1.500,00 exkl. MOMS
 • Self-Directed Learning
  Self-Directed Learning

  15 minuters elearning för chefer som stöd för att utveckla deras teams prestation, och för alla som är intresserade av att lära sig på jobbet. Den här lektionen ger en tydlig och enkel lösning för att lära dig nya färdigheter.

  Ordinarie pris
  €1.500,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €1.500,00 exkl. MOMS
 • Strength in Diversity
  Strength in Diversity

  20 minuters elearning för chefer, teamledare och ledarskapsutveckling. Mångskiftande och inkluderande arbetsplatser är mer attraktiva för nya talanger, mer ekonomiskt framgångsrika och har gladare medarbetare. Den här lektionen är en bra start för att skapa och leda mångskiftande och inkluderande team.

  Ordinarie pris
  €1.500,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €1.500,00 exkl. MOMS
 • Strength in Diversity - For All Employees
  Strength in Diversity - For All Employees

  Ge alla möjlighet att prestera på bästa sätt. 10 minuters elearning för alla anställda och team i organisationen. Varje teammedlems insats är värdefull när det gäller att skapa en mer mångskiftande och inkluderande arbetsplats. Den här lektionen kommer att ge alla i din organisation den kunskap och de verktyg de behöver för att stötta mångfald och inkludering runt omkring dem.

  Ordinarie pris
  €1.500,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €1.500,00 exkl. MOMS
 • Team Leadership and Learning
  Team Leadership and Learning

  This lesson will help team leaders support learning in their team. The lesson covers how to create measurable learning goals, how to lead in a way that enforces continuous learning, as well as how to create evidence-informed learning experiences.

  Ordinarie pris
  €1.500,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €1.500,00 exkl. MOMS
 • Traveling for Work in Brazil
  Traveling for Work in Brazil

  This 10-minute elearning will give a great start to making work trips to Brazil. After the course, the learner will know what is culturally unique about Brazil and get to know the most important dos and don’ts of traveling and doing business in Brazil.

  Ordinarie pris
  €1.500,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €1.500,00 exkl. MOMS
 • Traveling for Work in China
  Traveling for Work in China

  This 10-minute elearning will give a great start to making work trips to China. After the course, the learner will know what is culturally unique about China and get to know the most important dos and don’ts of traveling and doing business in China.

  Ordinarie pris
  €1.500,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €1.500,00 exkl. MOMS
 • Traveling for Work in India
  Traveling for Work in India

  This 10-minute elearning will give a great start to making work trips to India After the course, the learner will know what is culturally unique about India and get to know the most important dos and don’ts of traveling and doing business in India.

  Ordinarie pris
  €1.500,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €1.500,00 exkl. MOMS
 • Traveling for Work in Japan
  Traveling for Work in Japan

  This 10-minute elearning will give a great start to making work trips to Japan After the course, the learner will know what is culturally unique about Japan and get to know the most important dos and don’ts of traveling and doing business in Japan.

  Ordinarie pris
  €1.500,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €1.500,00 exkl. MOMS
 • Traveling for Work in the United States
  Traveling for Work in the United States

  This 10-minute elearning will give a great start to making work trips to the US. After the course, the learner will know what is culturally unique about the US and get to know the most important dos and don’ts of traveling and doing business in the US.

  Ordinarie pris
  €1.500,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €1.500,00 exkl. MOMS