Samling: Elearningpaket

Acolads användningsfärdiga elearningkurser handlar om de arbetslivskunskaper som alla organisationer har nytta av, oavsett bransch. Kurserna ger dig kunskaper om teman som ledarskap, lagarbete, inlärning, interkulturell kommunikation och mångfald. Alla kurserna är koncisa, byggda på forskning och interaktiva.

Kursernas längd är mellan 10 och 30 minuter. De är redo att publiceras i ditt LMS (Learning Management System) och kan användas av alla deltagare under obegränsad tid.

Den kurs du köper levereras som ett komprimerat SCORM 1.2-paket till din e-postadress. Om ditt LMS har stöd för ett annat format eller om du har några andra frågor om kurserna, är du välkomna att kontakta oss på elearning@acolad.com

Kursen kan göras tillgänglig på fler språk förutom de som för närvarande finns i Learning Store.

0 produkter

Det finns tyvärr inga produkter i den här samlingen