Samling: Användningsfärdiga Elearningkurser

Acolads användningsfärdiga elearningkurser handlar om de arbetslivskunskaper som alla organisationer har nytta av, oavsett bransch. Kurserna ger dig kunskaper om teman som ledarskap, lagarbete, inlärning, interkulturell kommunikation och mångfald. Alla kurserna är koncisa, byggda på forskning och interaktiva.

Kursernas längd är mellan 10 och 30 minuter. De är redo att publiceras i ditt LMS (Learning Management System) och kan användas av alla deltagare under obegränsad tid.

Den kurs du köper levereras som ett komprimerat SCORM 1.2-paket till din e-postadress. Om ditt LMS har stöd för ett annat format eller om du har några andra frågor om kurserna, är du välkomna att kontakta oss på elearning@acolad.com

Kursen kan göras tillgänglig på fler språk förutom de som för närvarande finns i Learning Store.

18 produkter
 • An Introduction to Finnish Work Culture
  An Introduction to Finnish Work Culture

  20 minuters elearning för alla som är nya inom att arbeta med människor i Finland. Lär dig allt om finsk arbetskultur: hur människor i Finland kommunicerar bäst, deras ledarskaps- och lagarbetsstilar, vilka värderingar de respekterar och hur de fattar beslut.

  Ordinarie pris
  €1.500,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €1.500,00 exkl. MOMS
 • An Introduction to Swedish Work Culture
  An Introduction to Swedish Work Culture

  20 minuters elearning för alla som är nya inom att arbeta med människor i Sverige. Lär dig allt om svensk arbetskultur: hur människor i Sverige kommunicerar bäst, deras ledarskaps- och lagarbetsstilar, vilka värderingar de respekterar och hur de fattar beslut.

  Ordinarie pris
  €1.500,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €1.500,00 exkl. MOMS
 • Anna palautetta, joka vie toimintaa eteenpäin
  Anna palautetta, joka vie toimintaa eteenpäin

  15 minuters elearning för alla som ger feedback som en del av sitt jobb. Lär dig ge effektiv feedback som motiverar och ger stöd åt kollegorna i ditt team så att de presterar bättre, samt när och vilken typ av feedback du ska ge.

  Ordinarie pris
  €1.500,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €1.500,00 exkl. MOMS
 • Challenging Conversations
  Challenging Conversations

  30 minuters elearning för teamledare och ledarskapsutveckling. Lär dig ta upp utmanande ämnen på ett konstruktivt sätt genom lösningsfokuserad dialog, samt hur du skapar psykologisk trygghet i ditt team.

  Ordinarie pris
  €1.500,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €1.500,00 exkl. MOMS
 • Designing Training in the Workplace
  Designing Training in the Workplace

  15 minuters elearning för chefer, teamledare och HR. Den här lektionen ger dig kunskaperna att analysera ett prestationsproblem, välja rätt sätt att förbättra teamets inlärning och mäta dess effektivitet.

  Ordinarie pris
  €1.500,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €1.500,00 exkl. MOMS
 • Erilaisuudesta voimaa työyhteisöön
  Erilaisuudesta voimaa työyhteisöön

  Främja goda prestationer och innovation med hjälp av DEIB. 20 minuters elearning för chefer, teamledare och ledarskapsutveckling. Mångskiftande och inkluderande arbetsplatser är mer attraktiva för nya talanger, mer ekonomiskt framgångsrika och har gladare medarbetare. Den här lektionen är en bra start för att skapa och leda mångskiftande och inkluderande team.

  Ordinarie pris
  €1.500,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €1.500,00 exkl. MOMS
 • Erilaisuudesta voimaa työyhteisöön – kaikki työntekijät
  Erilaisuudesta voimaa työyhteisöön – kaikki työntekijät

  Ge alla möjlighet att prestera på bästa sätt. 10 minuters elearning för alla anställda och team i organisationen. Varje teammedlems insats är värdefull när det gäller att skapa en mer mångskiftande och inkluderande arbetsplats. Den här lektionen kommer att ge alla i din organisation den kunskap och de verktyg de behöver för att stötta mångfald och inkludering runt omkring dem.

  Ordinarie pris
  €1.500,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €1.500,00 exkl. MOMS
 • GDPR repetitionskurs
  GDPR repetitionskurs

  20 minuters elearning för alla som behandlar personuppgifter. I den här kursen kan du repetera huvudpunkterna i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och testa hur väl du kommer ihåg dem.

  Ordinarie pris
  €1.500,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €1.500,00 exkl. MOMS
 • GDPR Revision
  GDPR Revision

  20 minuters elearning för alla som behandlar personuppgifter. I den här kursen kan du repetera huvudpunkterna i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och testa hur väl du kommer ihåg dem.

  Ordinarie pris
  €1.500,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €1.500,00 exkl. MOMS
 • GDPR-kertauskurssi
  GDPR-kertauskurssi

  20 minuters elearning för alla som behandlar personuppgifter. I den här kursen kan du repetera huvudpunkterna i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och testa hur väl du kommer ihåg dem.

  Ordinarie pris
  €1.500,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €1.500,00 exkl. MOMS
 • Haastavat keskustelutilanteet
  Haastavat keskustelutilanteet

  30 minuters elearning för teamledare och ledarskapsutveckling. Lär dig ta upp utmanande ämnen på ett konstruktivt sätt genom lösningsfokuserad dialog, samt hur du skapar psykologisk trygghet i ditt team.

  Ordinarie pris
  €1.500,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €1.500,00 exkl. MOMS
 • How to Give Effective Feedback to Anyone
  How to Give Effective Feedback to Anyone

  15 minuters elearning för alla som ger feedback som en del av sitt jobb. Lär dig ge effektiv feedback som motiverar och ger stöd åt kollegorna i ditt team så att de presterar bättre, samt när och vilken typ av feedback du ska ge.

  Ordinarie pris
  €1.500,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €1.500,00 exkl. MOMS
 • Mångfald ger styrka
  Mångfald ger styrka

  Främja goda prestationer och innovation med hjälp av DEIB. 20 minuters elearning för chefer, teamledare och ledarskapsutveckling. Mångskiftande och inkluderande arbetsplatser är mer attraktiva för nya talanger, mer ekonomiskt framgångsrika och har gladare medarbetare. Den här lektionen är en bra start för att skapa och leda mångskiftande och inkluderande team.

  Ordinarie pris
  €1.500,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €1.500,00 exkl. MOMS
 • Mångfald ger styrka – för alla medarbetare
  Mångfald ger styrka – för alla medarbetare

  Ge alla möjlighet att prestera på bästa sätt. 10 minuters elearning för alla anställda och team i organisationen. Varje teammedlems insats är värdefull när det gäller att skapa en mer mångskiftande och inkluderande arbetsplats. Den här lektionen kommer att ge alla i din organisation den kunskap och de verktyg de behöver för att stötta mångfald och inkludering runt omkring dem.

  Ordinarie pris
  €1.500,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €1.500,00 exkl. MOMS
 • Self-Directed Learning
  Self-Directed Learning

  15 minuters elearning för chefer som stöd för att utveckla deras teams prestation, och för alla som är intresserade av att lära sig på jobbet. Den här lektionen ger en tydlig och enkel lösning för att lära dig nya färdigheter.

  Ordinarie pris
  €1.500,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €1.500,00 exkl. MOMS
 • Strength in Diversity
  Strength in Diversity

  20 minuters elearning för chefer, teamledare och ledarskapsutveckling. Mångskiftande och inkluderande arbetsplatser är mer attraktiva för nya talanger, mer ekonomiskt framgångsrika och har gladare medarbetare. Den här lektionen är en bra start för att skapa och leda mångskiftande och inkluderande team.

  Ordinarie pris
  €1.500,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €1.500,00 exkl. MOMS
 • Strength in Diversity - For All Employees
  Strength in Diversity - For All Employees

  Ge alla möjlighet att prestera på bästa sätt. 10 minuters elearning för alla anställda och team i organisationen. Varje teammedlems insats är värdefull när det gäller att skapa en mer mångskiftande och inkluderande arbetsplats. Den här lektionen kommer att ge alla i din organisation den kunskap och de verktyg de behöver för att stötta mångfald och inkludering runt omkring dem.

  Ordinarie pris
  €1.500,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €1.500,00 exkl. MOMS
 • Svåra samtal
  Svåra samtal

  30 minuters elearning för teamledare och ledarskapsutveckling. Lär dig ta upp utmanande ämnen på ett konstruktivt sätt genom lösningsfokuserad dialog, samt hur du skapar psykologisk trygghet i ditt team.

  Ordinarie pris
  €1.500,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €1.500,00 exkl. MOMS