Samling: YKI Preparation courses

For intermediate-level students, we have 20 courses specifically designed to help you prepare for the National certificates of language proficiency (YKI) test at intermediate level.

 • Our self-study materials will help you prepare for the reading and listening comprehension and writing tests. They include text, audio and writing exercises on topics similar to the ones that you will do in the YKI test.
 • There are 20 courses in total available: 5 on writing, 5 on reading comprehension, 3 on listening comprehension, and 7 on grammar and structure.
 • Click on a course for more detailed information about the content.

To prepare for the speaking test, we recommend that you either order a language lesson with one of our native-Finnish trainers, or contact our customer service to arrange a series of language lessons for you, or a group:

customerservice.nordics@acolad.com

20 produkter
 • YKI: Kirjoittaminen 1
  YKI: Kirjoittaminen 1

  Under den här kursen repeterar du stavningsreglerna. Du repeterar användningen av stor och liten bokstav samt övar skrivning av sammansatta ord. När du behärskar de grundläggande reglerna för dessa, kan du skriva mer flytande. Materialet för självstudier omfattar 16 inspirerande digitala övningar som underlättar din inlärning samt sex texter. Kursen tar 60 minuter.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • YKI: Luetun ymmärtäminen 2
  YKI: Luetun ymmärtäminen 2

  Under den här kursen som förbereder inför den allmänna språkexamen (YKI-testet) på medelnivå övar du läsförståelse, gör övningar i ordkunskap och utökar ditt ordförråd. Materialet för självstudier omfattar 14 övningar i läsförståelse och tre övningar i ordkunskap. Kursen tar 60 minuter.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • YKI: Kielioppi ja rakenne 1
  YKI: Kielioppi ja rakenne 1

  Studera finska i din egen takt! Under den 60 minuter långa kursen lär dig att identifiera och bilda partitiv och genitiv i plural. Du utökar även ditt ordförråd. Materialet omfattar 15 inspirerande digitala övningar som underlättar din inlärning samt fyra texter.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • YKI: Kuullun ymmärtäminen 3
  YKI: Kuullun ymmärtäminen 3

  Under den här kursen som förbereder inför YKI-testet på medelnivå övar du läsförståelse. Du läser olika typer av texter om olika ämnen och gör läsförståelseuppgifter i anslutning till dem. Materialet för självstudier omfattar 15 övningar i läsförståelse och fem övningar i ordkunskap. Kursen tar 60 minuter.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • YKI: Kuullun ymmärtäminen 2
  YKI: Kuullun ymmärtäminen 2

  Under den här kursen lyssnar du på olika slags diskussioner och andra samtalssituationer samt svarar på frågor om dem. Du utökar även ditt ordförråd. Materialet för självstudier omfattar 20 inspirerande övningar i hörförståelse och sex digitala övningar i ordkunskap. Kursen tar 60 minuter.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • YKI: Kuullun ymmärtäminen 1
  YKI: Kuullun ymmärtäminen 1

  Under den här kursen lyssnar du till exempel på olika slags ärendediskussioner och meddelanden och svarar på frågor om dem. Du bekantar dig även med skillnaderna mellan talspråk och skriftspråk och du utökar ditt ordförråd. Materialet för självstudier omfattar 20 övningar i hörförståelse, två texter och fyra digitala övningar i ordkunskap. Kursen tar 60 minuter.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • YKI: Kirjoittaminen 2
  YKI: Kirjoittaminen 2

  Under den här kursen övar du inför YKI-testets delprov i skrivning. Du repeterar kommaregler och övar på att använda komma. Du bekantar dig även med olika typer av bisatser och vissa pronomen samt hur du använder dem. Materialet för självstudier omfattar 13 inspirerande digitala övningar som underlättar din inlärning samt sex texter. Kursen tar 60 minuter.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • YKI: Kirjoittaminen 4
  YKI: Kirjoittaminen 4

  Under den här kursen bekantar du dig med speciallån och citatlån. Du övar på att skriva och böja dem. Du bekantar dig även med förkortningar och övar på att skriva och böja dem. Du lär dig också vad de olika förkortningarna betyder. Materialet för självstudier omfattar tolv inspirerande digitala övningar som underlättar din inlärning samt tio texter. Kursen tar 60 minuter.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • YKI: Luetun ymmärtäminen 3
  YKI: Luetun ymmärtäminen 3

  Under den här kursen som förbereder inför YKI-testet på medelnivå övar du läsförståelse. Du läser olika typer av texter om olika ämnen och gör läsförståelseuppgifter i anslutning till dem. Materialet för självstudier omfattar 15 övningar i läsförståelse och fem övningar i ordkunskap. Kursen tar 60 minuter.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • YKI: Luetun ymmärtäminen 1
  YKI: Luetun ymmärtäminen 1

  Under den här kursen som förbereder inför den allmänna språkexamen (YKI-testet) på medelnivå övar du läsförståelse, gör övningar i ordkunskap och utökar ditt ordförråd. Materialet för självstudier omfattar 14 övningar i läsförståelse, tre övningar i ordkunskap och en text med tips om läsning på ett främmande språk. Kursen tar 60 minuter.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • YKI: Kirjoittaminen 5
  YKI: Kirjoittaminen 5

  Under den här kursen lär du dig vilken betydelse ordvalet har för textförståelsen. Du övar på ordval. Du bekantar dig även med att skriva e-postmeddelanden och argumenterande texter. Skrivning av en argumenterande text ingår ofta i YKI-testets delprov i skrivning. Materialet för självstudier omfattar 13 digitala övningar som underlättar din inlärning samt sju texter. Kursen tar 60 minuter.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • YKI: Kirjoittaminen 3
  YKI: Kirjoittaminen 3

  Under den här kursen bekantar du dig med reglerna om hur man skriver tal och övar på att skriva tal. Du repeterar ordningstalen och deras böjning samt vissa förkortningar som används tillsammans med tal. Materialet för självstudier omfattar elva inspirerande digitala övningar som underlättar din inlärning samt sju texter. Kursen tar 60 minuter.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • YKI: Luetun ymmärtäminen 5
  YKI: Luetun ymmärtäminen 5

  Under den här kursen som förbereder inför YKI-testet på medelnivå övar du läsförståelse. Du läser olika typer av texter om olika ämnen och gör läsförståelseuppgifter i anslutning till dem. Materialet för självstudier omfattar 16 övningar i läsförståelse och två övningar i ordkunskap. Kursen tar 60 minuter.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • YKI: Luetun ymmärtäminen 4
  YKI: Luetun ymmärtäminen 4

  Under den här kursen som förbereder inför YKI-testet på medelnivå övar du läsförståelse. Du läser olika typer av texter om olika ämnen och gör läsförståelseuppgifter i anslutning till dem. Materialet för självstudier omfattar 15 övningar i läsförståelse och tre övningar i ordkunskap. Kursen tar 60 minuter.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • YKI: Kielioppi ja rakenne 7
  YKI: Kielioppi ja rakenne 7

  Under den här kursen lär du dig två typer av satsmotsvarigheter, tehdäkseen och tehden. I skriftspråk är det vanligt med satsmotsvarigheter. Dessa används för att komprimera texten. När du kan dela upp satsmotsvarigheter i bisatser är det enklare att förstå det du läser. Kursen tar cirka 60 minuter och materialet för självstudier omfattar 18 inspirerande digitala övningar som underlättar din inlärning samt två texter.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • YKI: Kielioppi ja rakenne 6
  YKI: Kielioppi ja rakenne 6

  Förbered dig inför YKI-testet i finska på medelnivå! Under den här kursen repeterar du två typer av meningsbyggnad, kun och että. Du övar på att känna igen och bilda dem. Kursen tar cirka 60 minuter och materialet för självstudier omfattar 15 inspirerande digitala övningar som underlättar din inlärning samt två texter.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • YKI: Kielioppi ja rakenne 5
  YKI: Kielioppi ja rakenne 5

  Förbered dig inför YKI-testet i finska på medelnivå! Under kursen repeterar du de olika typerna av particip och övar på att bilda dem. Du utökar även ditt ordförråd. Materialet för självstudier omfattar 14 inspirerande digitala övningar som underlättar din inlärning samt sex texter. Öva grammatik i din egen takt!

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • YKI: Kielioppi ja rakenne 4
  YKI: Kielioppi ja rakenne 4

  Välkommen att öva det finska språket inför YKI-testet på medelnivå. Under den här kursen bekantar du dig med essiv och translativ i plural. Du övar på att känna igen och bilda dem. Du utökar även ditt ordförråd. Materialet för självstudier omfattar 15 inspirerande digitala övningar som underlättar din inlärning samt fyra texter.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • YKI: Kielioppi ja rakenne 3
  YKI: Kielioppi ja rakenne 3

  Förbered dig inför YKI-testet i finska på medelnivå! Kursen passar även andra studerande på medelnivå. Under den här kursen lär du dig identifiera yttre lokalkasus i plural och övar på att bilda dem, du utökar ditt ordförråd och bekantar dig med vissa verbrektioner. Materialet för självstudier omfattar 15 inspirerande digitala övningar som underlättar din inlärning samt fyra texter.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS
 • YKI: Kielioppi ja rakenne 2
  YKI: Kielioppi ja rakenne 2

  Under den 60 minuter långa kursen repeterar du inre lokalkasus: inessiv, elativ och illativ. Du övar också på deras pluralformer och utökar ditt ordförråd. Du repeterar även kasusformer i singular. Det är viktigt att behärska kasusböjning om du ska göra YKI-testet. Materialet för självstudier omfattar 15 digitala övningar som underlättar din inlärning samt fyra texter.

  Ordinarie pris
  €18,00 exkl. MOMS
  Försäljningspris
  €18,00 exkl. MOMS