Suomen kielenhuolto Osa 1 (självstudieprogram)

Suomen kielenhuolto Osa 1 (självstudieprogram)

Ordinarie pris
€63,00 exkl. MOMS
Försäljningspris
€63,00 exkl. MOMS

Det lönar sig att investera i att studera språkgranskning!

Fyra timmars självstudieprogram

Kursen tillhandahåller instruktioner om stavning och deklination i samband med olika aspekter av språkgranskning av finska. Du kommer att känna dig säkrare när du skriver på det finska språket.

Utbilda dig i ditt eget tempo med vårt inspirerande digitala material.

Självstudiematerialet omfattar 4 timmar och innehåller följande moduler:

1. Iso ja pieni alkukirjain

 • Isoalkukirjain
 • Pieni alkukirjain


2. Yhdyssanat ja sanaliitot

 • Yhdyssanasääntöjä
 • Yhdysmerkin käyttö


3. Vierassanat

 • Erityislainat
 • Päätteen liittäminen erityislainoihin
 • Sitaattilainat
 • Vierassanat


4. Lyhenteet

 • Lyhenneryhmät
 • Isot vai pienet kirjaimet?
 • Lyhenteiden taivuttaminen
 • Lyhenteisiin liitettävät päätteet


5. Numeroilmaukset

 • Numeroin vain kirjaimin
 • Päätteen lisääminen numeroilmauksiin
 • Päätteen lisääminen järjestyslukuun
 • Partitiivin pääte lukuilmauksissa
 • Numeroilmauksien merkintään liittyviä käytäntöjä
 • Määräajat


6. Välimerkit

 • Piste
 • Pilkku
 • Lauseiden välinen pilkku
 • Poikkeuksia pilkun käyttöön
 • Lauseenosien välinen pilkku
 • Kaksoispiste
 • Puolipiste
 • Yhdysmerkki
 • Ajatusviiva
 • Lainausmerkki
 • Heittomerkki
 • Erikoismerkit


7. Asiakirjat

 • Kirjallinen viestintä
 • Sähköpostiviesti
 • Sähköpostin laatimisperiaatteita
 • Vakioasemointi
 • Kentät
 • Päiväys
 • Allekirjoitus
 • Sähköinen allekirjoitus
 • Vapaa asemointi
 • Luettavuus
 • Selkokielen tuntomerkit
 • Silmäiltävyys
 • Raportti
 • Muistio
 • Sopimusasiakirjat
 • Kutsu
 • Tiedotteet
 • Saate


Självstudiematerialet innehåller:

 • fler än 70 texter om viktig stavningspraxis i samband med språkgranskning på finska
 • över 30 interaktiva motiverande digitala övningar


Du kommer att ha fri tillgång till självstudiematerialet i 90 dagar från inköpsdatum via vår utbildningsplattform.